Trop netværk

Formålet:

I mange grupper falder medlemmerne fra i løbet af tiden som stor spejder, og nogle steder kan det være svært at opretholde en regulær trop.

For at gøre det mere interessant at være stor spejder, vil vi gerne styrke de sociale relationer på tværs af distriktets grupper. Spejderne kender måske allerede hinanden fra lejre eller kurser, og har dermed venskaber at bygge videre på. Eller omvendt, så kender de måske hinanden fra netværket og kan sørge for at tage hinanden med på ungdomskurser.

Alt sammen noget, der kan gøre det mere interessant at være stor spejder.

Retningslinier for netværket:

 Spillereglerne for møderne er følgende (men kan altid tages op til drøftelse)

  • Alle invitationer sendes rundt til tropsleder og gruppeleder.
  • Alle arrangementer annonceres på Munkebjerg Distrikts hjemmeside.
  • Arrangementer kan ligeledes offentliggøres i facebookgruppen, som er åben for ledere og spejdere:https://www.facebook.com/groups/184792721882610/
  • Gruppen, som afholder mødet, bestemmer ugedagen og mødets varighed.
  • Møderne afvikles som udgangspunkt i tidsrummet 18:30-20:30.
  • Tid og sted for møderne sendes ud 2 uge før, meget gerne 3. Dette er vigtigt, da nogle skal ændre mødetider, og måske dag.
  • Husk at angive målgruppe. Nogle troppe er meget unge, da der ikke køres juniorarbejde alle steder, og er mødet ikke egnet til enten juniorer eller seniorer, bør det skrives på invitationen.
  • Deltagende grupper skal huske at melde hvor mange der kommer og deltager, hvis det er anført på invitationen.
  • Ledere fra deltagende grupper hjælper med afvikling af løb/aktiviteter, såfremt arrangøren har behov for det.
  • Send gerne beskrivelser med ud på hvilke poster, man gerne vil have dækket. Så er hjælperne forberedte og posterne bliver bedre for deltagerne.
 

Koordinator for netværket:

Distriktet har sat Jan Mølgaard fra staben/Olaf Rye gruppe til at koordinere arbejdet omkring netværket.

Kontaktinformationer:

Jan Mølgaard Nielsen

spejderinbox@live.dk

Mobil: 5126 1337

Lukket for kommentarer.