Braille (Blindeskrift)

Braille (blindeskrift)

Blindskrift er en kode, som er opbygget af prikker, der gør det muligt for blinde at læse. Blinde kan ved at køre fingrene over prikkerne, mærke hvilke bogstaver de har med at gøre. Der er nemlig store og små prikker, og alt efter hvor de to slags prikker er placeret giver det et bogstav.

Punktskrift har eksisteret i sin nuværende form siden 1825, hvor franskmanden Louis Braille udviklede grundfiguren til punktskrift. Grundfiguren består af to kolonner med tre punkter i hver.

Grundfiguren ser sådan ud:

Alfabetet

Grundformen giver mulighed for at danne i alt 64 kombinationer af punkttegn. Heraf bruges de 63 tegnkombinationer til både bogstaver og tegnsætning, mens der er 1 tegn, der er helt blankt. Det blanke tegn svarer til et mellemrum.

I lande, hvor man anvender det latinske alfabet, er punkttegnene ens, dvs., at et A på dansk også er et A på fx engelsk.

Fx repræsenterer tegnene i det kinesiske punktalfabet lyde i det kinesiske sprog, i stedet for enkelte bogstaver.

Alfabetet ser sådan ud (det er de sorte punkter, der udgør tegnet):

Tal

Når man skal skrive tal med punktskrift, tager tallene også udgangspunkt i grundfiguren.

Der er dog ikke et specifikt tegn for hvert tal i de 64 kombinationsmuligheder, som grundtegnet rummer.

I stedet genbruger man bogstav-tegnene til at lave et tal ved at sætte et ”taltegn” foran bogstav-tegnet. På den måde ved læseren, at det er et tal og ikke et bogstav, han/hun læser.

Tallene går fra 0-9 og bruger de første ti bogstaver i alfabetet:

Blindskrift som kode

Blindskrift kan også bruge som en spejder kode. Koden kan laves ved at tage de forskellige “symboler” og sætte dem sammen så det giver et ord.

Hvordan løser man en blindskrift kode?

Den nemmeste måde er at løse en blindskrift er ved at have en kodeløser hvor alle bogstaverne er på med svaret nedenunder.

Hvis vi har en kode:

Den kode skal vi nu løse og det gør vi ved at have en kodeløser. Hvis du kigger på billedet neden under kan du se at vi har tegnet pile ind. Det har vi gjort for at du kan se hvilke bogstaver som er svaret.

Det første bogstav er hvor den grønne pil er og det er et V.
Det andet bogstav er hvor den røde pil er og det er et I.
Det tredje bogstav er hvor den blå pil er og det er et N.

Det fjerde og sidste bogstav er hvor den gule pil er og det er et D.

Det ville sige at nu har vi løst koden og svaret på koden er VIND.