Kompasset

Kompasset grundlæggende egenskab er at det kan vise nordretningen, men kompasset er indrettet så det kan anvendes til langt mere end dette. Lad os først se lidt på kompasset og dettes indretning. Kompassets indretning Kompasset består af en gennemsigtig bundplade påtrykt en række linealer til udmåling på kort samt en såkaldt marchpil. Bagest på bundpladen er der monteret et…

Read More