Morse

Hvad er morsekode? Da englænderen Samuel Morse i 1837 fandt på at sende signaler til sine generaler ved hjælp af lys & lyd, gav det helt nye muligheder for at kommunikerer over store afstande. Morsekode er et signalsystem, som består af prikker og streger, der kan kombineres på forskellige måder til at producere bogstaver, tal og tegn. Det internationale…

Read More

Braille (Blindeskrift)

Braille (blindeskrift) Blindskrift er en kode, som er opbygget af prikker, der gør det muligt for blinde at læse. Blinde kan ved at køre fingrene over prikkerne, mærke hvilke bogstaver de har med at gøre. Der er nemlig store og små prikker, og alt efter hvor de to slags prikker er placeret giver det et bogstav. Punktskrift har eksisteret…

Read More

Semafor

Semafor er det græske udtryk for signalbærer.  Semafor er en måde af signalere på. Du har 2 flag, som bliver sat i forskellige positioner alt efter hvilket bogstav du vil skrive. Hvad er semafor? Det er en måde at sende beskeder vh.a. flag, som du holder i hænderne. Hvert bogstav hører sammen med en bestemt måde at flage på. Det minder lidt om…

Read More

Spejd-kode

Spejd-koden minder meget om A-K kode i dens opbygning. Spejd koden er en kode, som kun kan løses, hvis du har det rigtige ord. Koden kan også gå under navnet “kodeords-kode”. Hvad er spejd kode? Spejd kode er en kode som spejdere bruger. Det er en kode, som er opbygget sådan, at bogstaverne står over for hinanden to og to. Koden…

Read More

SMS Koden

Det er en kode, som bygger på de gamle taste mobiltelefoner. På de gamle telefoner skulle man trykke på tasterne, for at skrive ordene. De fleste brugte dengang ordbogen, til at skrive med. Den gættede på hvad man ville skrive, ud fra hvilke taster man trykkede på. Der var dog også mulighed for at skrive bogstaverne en af gangen….

Read More

Møllekoden

Møllekoden er en kode, som er delt op i 2 dele. Den ene del er verdens- hjørnerne og den anden er en “mølle”.  Ved hjælp af verdenshjørnerne, kan du finde ud af, hvilke bogstaver det skal give. Bogstaverne står indeni “møllen”. Hvordan løser jeg en Møllekode? Møllekoden er let at lære, da den ret hurtigt giver mening. Du får en kode,…

Read More

Frimurekode

Frimurerkoden er en simpel kode som er nem at lære.  En frimurerkode skiller sig også ud fra A-K kode og morse kode fordi den kan bruges som blindskrift. En frimurerkode er en kode som du kan bruge til at sende hemmelige besked til andre. Der er ikke mange som forstår hvad det er hvis ikke man har lært det. Hvordan løser jeg en…

Read More

A-K koden

A-K kode er en kodeform til at kommuniker med andre uden at udefra kan forstår det. Kodeformen kan også bruges til at lave en anden kode. A-K betyder at hvis koden er LS, så skal man bruge sin kodenøgle og finde der hvor der står L i nederst linje. Igen skal man så finde der hvor der står S…

Read More