Frimurekode

Frimurerkoden er en simpel kode som er nem at lære.  En frimurerkode skiller sig også ud fra A-K kode og morse kode fordi den kan bruges som blindskrift.

En frimurerkode er en kode som du kan bruge til at sende hemmelige besked til andre. Der er ikke mange som forstår hvad det er hvis ikke man har lært det.

Hvordan løser jeg en Frimurerkode?

Frimurerkoden er bygget op af 3 bokse hvor der i hver boks er 9 bukstaver.

I den første boks er der fra A-I  

Den næste boks er der fra J-S

Den sidste boks er der fra T-Å.

Som du kan se på billedet nede under er der ingen prikker i den første boks, der er 1 prik over nr. 2 boks og 2 prikker over nr. 3 boks.

De prikker skal du kigge efter når du skal løse koden. Er der ingen prikker er det fra boks 1 og henholdsvis 1 og 2 prikker er det boks 2 og 3.


Eksempel på hvordan en frimurerkode løses:

Koden ser sådan du:   

Så skal du finde de steder på boksene som ser sådan ud og tage det bogstav der står i det felt.

Som du kan se er der i den første kode en brik og den er åben for neden.

Så skal vi kigge efter hvilken boks der har en prik og det er den midtereste.

Det næste som vi skal skal kigge efter er om koden åben og ja den er åben for neden.

Det der er der hvor den grønne pil peger.

Så skal vi til kode nr 2, den har ingen prik så vi skal kigge i den første boks. Denne kode har en åben side og det er venstre side og så er den åben i toppen. Så vi skal finde der hvor den der er åben og det er der hvor den røde pil peger hen.

Det samme skal vi gøre ved den næste kode og der er der 2 prikker. Så vi skal kigge på den sidste boks og finde det sted som ligner koden. Det er hvor den gule pil peger hen og nu har vi fået løst koden.

Koden som vi nu har løst giver os ordet: Rav

Der er flere udgaver af frimurerkoden: