Morse

Hvad er morsekode?

Da englænderen Samuel Morse i 1837 fandt på at sende signaler til sine generaler ved hjælp af lys & lyd, gav det helt nye muligheder for at kommunikerer over store afstande.

Morsekode er et signalsystem, som består af prikker og streger, der kan kombineres på forskellige måder til at producere bogstaver, tal og tegn. Det internationale morsealfabet indeholder alle engelske bogstaver, tal og tegn samt en række ikke-engelske bogstaver, bl.a. Æ, Ø og Å.

For blot et par årtier siden var morsekode meget populært og blev ofte benyttet i forbindelse med søfart samt til at kommunikere over telegrafi-apparater. I dag er morsekode knap så populært, men stadig nyttigt i nogle sammenhænge. Morsekode bliver benyttet blandt amatør-radiooperatører, da det er en simpel måde at sende signaler rundt til hele verden via kortbølger.

Det bliver også benyttet som en alternativ metode til at kommunikere for invalide folk med manglende evne til at kommunikere på normal facon, bl.a. på grund af slagtilfælde, lammelse eller hjerteanfald. Derudover kan morsekode også benyttes til at sende nødsignaler, i situationer hvor det ikke er muligt at kommunikere verbalt.

Når man kommunikerer med morsekode er det oftest enten ved hjælp af en lys- eller lyd kilde. Ved signalering med lys eller lyd vil et prik svare til et kort lysglimt eller en kort lydtone og en streg vil svare til et langt lysglimt eller en lang lydtone. Fordi at tegnene i morsekode kun består af prikker og streger er sproget meget fleksibelt og anvendeligt i flere forskellige situationer, da det kun kræver et signal der kan tænde (streg) og slukke (prik). Det kunne f.eks. være lyset fra en lommelygte, lyden fra en højtaler eller positioneringen af et flag.

Kreativt brug af morsekode

Der findes mange kreative eksempler på benyttelse af morsekode, bl.a. i 1966 da den amerikanske soldat Jeremiah Andrew Denton Jr. blev taget til fange i Nordvietnam under Vietnam-krigen og blev tvunget til at deltage i en propaganda tv-udsendelse, der skulle blive vist i USA.

I udsendelsen blev han bedt om at lyve om fangeforholdene, og truet med tortur, hvis han fortalte sandheden. Under udsendelsen svarede han flittigt på fangetagernes spørgsmål og gjorde hvad han blev bedt om, men samtidig blinkede han øjnene i morsekode og stavede ordet “TORTURE”, uden at fangetagerne opdagede det.

På den måde fik amerikanerne bekræftet at amerikanske fanger blev udsat for tortur i Vietnam.

Morsekode SOS

Det mest kendte og essentielle morsesignal er “SOS” som er det internationale nødsignal. SOS er ikke en forkortelse for noget, men det er opfundet, da det netop er let at sende og afkode på morsesprog. Det består nemlig af tre prikker, tre streger og tre prikker.

• • • ⁄ ‒ ‒ ‒ ⁄ • • •

Hvordan fungere en morsenøgle?

Oven over har du morsenøglen. Den kan du bruge til at aflæse de prikker og streger som du har modtaget.

Lad og sige at du har modtaget dette ord: • • • ⁄ ‒ ⁄ • ‒ • •

Nu skal du så oversætte det til bukstaver. Det første du skal vide er at prikker (•) er de hvide felter og streger (‒) er de røde.

På morsenøglen nede under kan de se hvordan man skal gøre.

De røde pile er det første bogstav( • • • )

De grønne pile er det andet bogstav( ‒ )

De gule pile er det sidste bogstav( • ‒ • • ).

Svaret på morsekoden er: Sol

Du starter altid med at kigge for oven.

Hvis det første er en prik ( • ) så skal du starte på det hvide felt hvor der står E.

Hvis det er en streg ( ‒ ) skal du starte på det røde felt(T).

Hvis vi siger at det var en prik( • ) og det næste så er en streg ( ‒ ) så skal vi gå fra E. og ned på A.

Morse med tal og tegn

Du kan også morse med tal og tegn. Det er ikke så tit at man gøre det så derfor at det ikke så kendt. Men du kan sagtens morse med tal:

Andre former for morse:

Morsebeskeder kan gives i et væld af forklædninger.

Omvendt morse:

prik=streg, streg= prik

Eksempel: Spejder:

 ‒ ‒ ‒ ⁄ ‒ • • ‒ ⁄ ‒ ⁄ ‒ • • • ⁄ • ‒ ‒ ⁄ ‒ ⁄ ‒ • ‒

Morse skrevet med bogstaver:

Lille bogstav = prik

Stort bogstav = streg

Mellemrum = nyt bogstav eller nyt ord

Eksempel: Spejder: abc dEFg h iJKL mNO pQr

NB: Denne kan også skrives omvendt, så lille bogstav = streg og stort bogstav = prik

Frekvenskode:

Morsekoden er skrevet som spidser. Koden læses ud fra den midterste, skarpt optrukne streg.

Lille spids op = prik

Lille spids ned = streg

Stor spids op = bogstav slut

Stor spids ned = ord slut

Eksempel: Spejder:

Morsenøgle: