Slagterknob

Også kaldt Håndjerns knob. Når det er opstammet om emnerne. Der opstrammes ved at trække i den frie tamp og i langtovet, hvorefter låses med den frie tamp omkring langtovet. Bruges til ophængning af 2 genstande, f.eks. to griseben eller rådyrben (over knæene), men det kan også være 2 rafter. Håndjernsknobet er bundet i midten af et reb med…

Read More

Tovværk – Fagudtryk

Knob:Et knob er en knude, som bindes på et eller flere tove for at sammenføje disse eller lave øjer på tovet. Der er altså kun tov involveret. Eksempel: Råbåndsknob og flagknob. Stik:Et stik er en knude, som bindes omkring et emne eller fast til et emne. Et stik er således designet til at skulle anvendes sammen med en anden…

Read More

Tovværk

Der findes rigtig mange typer reb, men primært bruger vi kun 3 typer i spejderarbejdet: Sisal: Sisal er det hvide tynde tovværk som typisk bruges til lejrpladsen og andre steder hvor der ikke kræves så høj brudstyrke. Manilla: Manilla er det brune tovværk der ofte er imprægneret og mest bruges hvor der kræves en højere brudstyrke. Da manillareb oftest…

Read More

Splejsning

Øjesplejsning. ” Da ethvert Splejsearbejde kræver en del øvelse, om det skal falde ordentligt ud, bør den unge Sømand jævnlig søge Lejlighed til at øve sig på gamle Ender, saa han kan erhverve sig den nødvendige Rutine.” Sådan skrev Kaptajn Knud Hansen I 1962, Men det er ikke helt ved siden af, det kræver meget øvelse at lære at…

Read More

Takling

Når man arbejder med tovværk og pionerarbejde, er det vigtigt at tovet man benytter ikke flosser op I enderne. For at forhindre det er der flere muligheder for at sikre enderne. Der er typisk 2 typer taklinger man laver, den ene er mere en splejsning end en takling. Vi starter med en simpel takling, denne type vil i langt…

Read More