Splejsning

Øjesplejsning.

” Da ethvert Splejsearbejde kræver en del øvelse, om det skal falde ordentligt ud, bør den unge Sømand jævnlig søge Lejlighed til at øve sig på gamle Ender, saa han kan erhverve sig den nødvendige Rutine.”

Sådan skrev Kaptajn Knud Hansen I 1962, Men det er ikke helt ved siden af, det kræver meget øvelse at lære at splejse.


Øjesplejsning, indtil man mestre takling ordentligt, kan man lave en lille Takling (kan også bruge isolerbånd eller lignende), ca. 4 – 5 cm. Fra enden af rebet, så den ikke går op.

 – ved et tykt Tov er det dog bedre med 5 – 8 cm.

Efter at Taklingen er lagt på, finder man øjets størrelse, ved at bukke rebet ned langs sig selv, se figur 1A

– her skal man være opmærksom på ar øjet ikke bliver for stort.

Når man har fundet startpunktet, lægger men kordelerne som vist på fig. 1A, kordel a midten af rebet, b & c på hver sin side af rebet.

Nu løsner man rebet, der hvor man vil starte splejsningen, ved forsigtigt at dreje / twiste rebet så det åbner sig, eller ved tykkere reb bruger en mergelspir eller lignende.

Åbningen skal være så stor at man kan skubbe kordel a ind igennem åbningen. ( det kan enten gøre sidevejs, eller man kan stikke spidsen af kordelen igennem.) Resultatet skal se ud som fig 1B

Nu skal vi have kordel b skubbet igennem, det gøres ved at dreje rebet, så kordel b nu ligger øverst. Der laves en åbning i torvet, på samme måde som tidligere, kordel b skubbes ind igennem åbningen, se fig. 1C.

Til sidst drejes rebet så kordel c kommer til at ligge øverst, her gør vi igen det samme, åbner rebet og stikker kordel c igennem åbningen, fig. 1D.

Alle 3 indstik skal være parallelle med hinanden.

Nu trækkes det hele forsigtigt til, så splejsningen kommer til at ligne fig. 2.

”Man kan med fordel bruge den ene hånd til at holde fast lige under stikker,

og med den anden håns trække kordelerne til.”

”Kommer der 2 kordeler ud under samme bøjning, så har man lavet en fejl.”

Nu skal der laves minimum 2 splejsninger mere.

Man starter med kordel b, her kigger man lodret ned af rebet, hvor kordel b skal over den første kordel på rebet, derefter under den næste kordel, efterfælgende gøres det samme med kordel a & b

Det er muligt at fortsætte splejsningen efter 3 splejsning, her kan man med fordel reducerer antallet af fibre i kordelen med 40 – 50 % for hver splejsning man laver, på denne måde bliver overgangen jævn fra splejsning til selve rebet.

Kortsplejsning.

Man bruger kortsplejsning til at samle 2 stykker tov med hinanden.

Man vikler 5-7 cm op på hvert tovende og stikker enderne sammen, her sørger man for at alle tre kordeler ligger ved siden af hinanden, dvs. at to kordeler fra samme tov ikke må ligge ved siden af hinanden, som vist på illustration A.

Så skal der splejses, på følgende måde:

Kordelen (a) lægges over (d) og under (e).

Kordelen (b) tages over (e) og under (f).

Kordelen (c) tages over (f) og stikkes under (d)

se fig. 3B

Derefter vendes Splejsningen om

Kordelerne (d), (e) og (f) tages ligeledes over en og under den næste, sådan fortsættes mindst 3 splejsninger ned af rebet.

Hvis man vil undgå en stor samling på rebet, tages der 50% af hver kordel allerede efter første splejsning. På denne måde får man en fin og glat overgang.

Spansk takling.

Man bruger Spansk takling til at afslutte enden af et reb.

Det skal bemærkes det er ikke den optimale afslutning på

et reb, her vil det være mere optimalt at lave en

syet takling i stedet for. – se afsnittet for Syet taklinger.

Man starter med at lave en krone, efterfølgende splejser

man som ved en øjesplejsning og en kortsplejsning.