A-K koden


A-K kode er en kodeform til at kommuniker med andre uden at udefra kan forstår det.

Kodeformen kan også bruges til at lave en anden kode.

A-K betyder at hvis koden er LS, så skal man bruge sin kodenøgle og finde der hvor der står L i nederst linje. Igen skal man så finde der hvor der står S i nederst linje, svaret på koden skulle nu gerne være BI.

A-K kode med og uden W !!

Man skal være opmærksom på om koden er med W eller uden W. For det gør en stor forskel på hvilken kodenøgle der skal bruges.

Hvordan løser jeg en A-K kode?

Måden at A K koden er bygget op på er at du har A for oven og K nede under A. Efter A har du B, C, D,E, F, G og så vider til Å. På den nedereste linje har du K til at starte med og så kommer L, M, N, O, P og så vider til J. Det ville sige at det står i alfabetisk rækkefølge.

Hvis koden lyder på ÅYV.

Så skal du finde der hvor der står Å (Rød pil)

Dernæst Y (Gul pil)

Til sidst V (Grøn pil).

Så får du svaret på koden som er SOL.

M-P kode.

A-K kode modellen kan også bruges til at lave sin egen kode fx. M-P kode. I stedet for at der står A for oven og K for neden. Så skal man skifter A ud med M og K ud med P og så forsætte alfabetet derfra.

Koden virker på samme måde som A-K koden.